Beleidsteam

Directeur

Zorgcoördinator

Secretariaat

Team kleuteronderwijs

K1

K2

K2

K3

Kinderverzorgster

Team lageronderwijs

L1

L2

L3

L4

L5

L6

Vlinder juf & kleuterturnen

Team levensbeschouwelijke vakken

Leerkracht NCZ

Leerkracht RKG

Leerkracht PG

Leerkracht Islam

Polyvalente medewerkers

Opvang