Directie

Carine Schepers

Directeur

Administratie

Carla vandecan

Administratief personeel

Leerkrachten kleuteronderwijs

Evy Breesch

leerkracht 1ste kleuterklas

Els Champagne

leerkracht 2de kleuterklas

Valerie Theunis

leerkracht 2de kleuterklas

Annelies Delmotte

leerkracht 3de kleuterklas

Leerkrachten lageronderwijs

Machteld L’Hoyes

leerkracht

Alberte Mignon

leerkracht

Sophie Beringhs

leerkracht

Bart Champagne

leerkracht

Wesley        Petri

leerkracht

Myriam Rossillion

leerkracht

Zorg team

Ingrid   Michiels

Kinderverzorgster

                              Ilse        
Wouters

Zorgcoördinator & aanvangbegeleider

Bijzondere leermeesters

Carla    Meekers

Katholieke Godsdienst

Eunice     Smets 

Niet-confessionele zedeleer

Omer Serikamis

Islam

Onderhoudspersoneel

Joëlle    Pauwels

Nathalie Vanden Eeden

Jean Paul